Allmänna villkor(Gäller avtal slutna 2023 eller senare)

 

 1. Dessa allmänna villkor gäller mellan Edwin Viebke och fysisk person som köper eller abonnerar på en eller flera av fysikforalla.se tjänster för privatpersoner (”Kunden”).

 

 1. Avtalet ska anses ha ingåtts då Kunden har ansökt Tjänst, t.ex. muntligen vid telefonsamtal med Edwin eller genom att fylla i ett särskilt beställningsformulär på hemsidan fysikforalla.se som skickas till Edwin elektroniskt.

 

2.1. Innan påbörjat samarbetet kommer det att skickas över en hälsodeklaration för dig att fylla i. Efter utvärdering av informationen från detta formulär kommer Edwin kontakta dig, varvid det framkommer hur/om han kan hjälpa dig.

 

2.2. Efter mottagandet av ditt godkännande gällande avtal och regler som även godkänns av kund i hälsodeklarationen gäller avtalet enligt följande punkter.

 

 1. Edwins coachingstil bygger på ett kontinuerligt utbyte av information. Ju mer data du delar med dig av ju mer finns att basera råd på. Därför ställs mycket ansvar på att du förser Edwin med information kring hur kosten och träningen funkar för dig. 

 

 1. Du binder dig till coachning för det antal månader och tillvägagångssätt som du ansökt för. Tiden i din träningsperiod rullar på från det överenskomna startdatumet, oavsett om du utnyttjar träningsprogram, kostupplägg, postural träning, coaching online eller inte. Inga pengar återbetalas.

 

 1. Både i kost- och träning uppläggen kommer det ske ändringar på löpande band för att hela tiden säkerställa att träning och/eller kost är baserad på ditt momentana utgångsläge och dina målsättningar utifrån denna. Därför finns det inget genomgripande antal tränings- eller kostscheman som du kan förvänta dig inom en viss tidsram. Vissa klienter behöver förändringar varje andra vecka, medan andra klarar sig utmärkt på att följa ett givet upplägg i två månader.

 

 1. Kost- och träning uppläggen som du får av Edwin får du inte dela med dig av till andra. Undantag är fysioterapeuter eller annan vårdpersonal som du är i kontakt med.

 

 1. Edwin har rätt att utan föregående meddelande avsluta avtalsperioden tidigare till följd av avtalsbrott – om du alltså bryter mot någon punkt i dessa allmänna villkor eller Edwin har skäl att anta att så är fallet. Till exempel låter andra få tillgång till informationen du fått eller sprider kostupplägg, träningsprogram eller träningsupplägg vidare via sociala medier, hemsida, blogg, mejl, pappersutskrift eller liknande.

 

 1. Allt material på Fysikforalla.se omfattas av upphovsrättslagen. Samtliga immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning till Fysikforalla.se och Edwin innehas av Fysik för alla, Edwin Viebke. Det är inte tillåtet att kopiera, publicera eller på annat sätt sprida vidare, överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av fysikforalla.se eller Fysik för alla, Edwin Viebke.

 

 1. Skulle du bli sjuk eller skadad så att du under längre tid inte kan utföra någon träning alls så kan du ”frysa” ditt avtal mot uppvisande av läkarintyg.

 

 1. All träning och följande av kostråd sker på egen risk.

 

 1. Du måste vara över 18 år för PT-online coachning och för alla tjänster. Med målsmans skriftliga medgivande och betalningsansvar kan du anmäla dig om du har fyllt 16 år.

 

 1. Det är bra att du har en olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring, vilket de flesta har. Då får du den hjälp som behövs OM skada skulle uppstå. Edwin har inga läkarkunskaper, därför ges inga medicinska råd. Du ansvarar själv för att kontakta läkare om du är osäker på om eller när du kan börja träna igen efter en förkylning, skada eller sjukdom. Läkare, naprapater, kiropraktorer, sjukgymnaster eller annan specialists råd eller behandling gäller alltid i första hand. Edwin ansvarar ej för eventuella medicinska problem eller skador. 

 

 1. PT-online är inte för dig som har ätstörningar eller sjukdomar som anorexi, bulimi eller ortodoxi. Om du till följd av ditt hälsotillstånd träffar en läkare, naprapat, kiropraktor, sjukgymnast, dietist eller annan specialist så ansvarar du själv för att diskutera ditt kost- och träningsupplägg som du får via fysikforalla.se innan du börjar använda programmen.

 

 1. Vid e-post och Messenger kontakt för PT-online coachning, svarar Edwin inom 24 timmar på vardagar. (Ifall Edwin vid t.ex. semester eller längre resor inte skulle kunna svara lika frekvent så förvarnas det om detta i den mån som går.)

 

14.1. Vid e-post och Messenger kontakt för tjänster kommer det att förväntas minst ett meddelande per vecka från dig för att stämma av läget.

 

14.2. Vid akuta frågor kan kontakt sökas via SMS. Dessa har Edwin dock ingen skyldighet att svara på.

 

 1. Edwin har rätt att, oavsett skäl, vid de tidpunkter som Edwin bestämmer, ändra villkoren i Avtalet gällande meddelanden i villkoren nedan.

 

15.1. Meddelanden med anledning av Avtalet som ska vara skriftliga ska ske genom brev, messenger eller e-post.

 

15.2. E-postmeddelande till av kunden uppgiven e-postadress, ska anses ha nått kunden samma dag som det avsändes.

 

15.3. Tid den kan ta innan återkoppling till kund.

 

 1. 16. Edwin äger rätt att när som helst ändra innehållet på hemsidan utan att meddela eller inhämta godkännande.

 

 1. 17. Du har rätt att ångra dig inom 14 dagar från att du anmälde dig via mejl. Rätten att ångra din anmälan eller köp gäller enbart om inte tjänsten börjat användas eller att Edwin har gjort dina program.

 

 1. Undantag från ångerrätten: Vid beställning av ett personligt utformat kost- eller träningsprogram så faller dessa under lagen (2005:59) om distansavtal 11§ punkterna 1 och
 2. Det innebär att det för dessa produkter eller tjänster ej utgår någon ångerrätt på grund av att de är personligt anpassade eller framtagna.

 

 1. Betalningsvillkor: Betalning av faktura/fakturorna ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum om inget annat skriftligen har påvisats från mig. Om betalning ej har skett inom den angivna perioden debiteras 60 kr i påminnelseavgift. Om betalning fortfarande ej sker kan Edwin komma att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

 

 1. Vid frågor och funderingar kring regler och avtal ber jag dig att kontakta mig för mer information.

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå